OŚWIADCZENIE KLIENTA

Oświadczamy, iż koszt szkolenia organizowanego przez DMS Sp. z o.o.
jest finansowany ze środków publicznych
w 100% zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 29
litera c) Ustawy o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 ze zmianami.

POBIERZ PLIK

Oświadczamy, iż koszt szkolenia organizowanego przez DMS Sp. z o.o.
jest finansowany ze środków publicznych
w części 70% zgodnie z paragrafem 13 ust. 1
pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22.12.2010 ze zmianami w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy
o podatku od towarów i usług.

POBIERZ PLIK

 
SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

         "Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3."
                                                                            Kodeks karny art. 162.
      

Zgodnie z art. 2091 znowelizowanej Ustawy Kodeks Pracy
(Dz. U. Nr 223, poz. 1460 z 18 grudnia 2008 r.)

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO PRACODAWCY jest wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zapewnienie
ich przeszkolenia.

         Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i niedopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia lekarza bądź karetki pogotowia ratunkowego.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,
 • Pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Cele szkolenia pierwszej pomocy:

 • prawidłowe rozpoznanie i sprawne reagowanie w stanach zagrożenia życia,
 • opanowanie uczucia strachu i niepewności przy udzielaniu pomocy,
 • postępowanie zgodnie z normami obowiązującymi w Europie
  (wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji).

Samokształcenie kierowane jest efektywną formą szkolenia, która polega na samodzielnym przyswajaniu przez uczestnika wiedzy i jej utrwalaniu. Metoda ta obecnie cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród pracodawców korzystających z nowoczesnych rozwiązań szkoleniowych.

Wprowadzenie samokształcenia kierowanego w firmie daje korzyści w postaci:

 • przeprowadzania szkolenia w dogodnych dla pracowników i firmy porach nie powodujących dezorganizacji czasu pracy i obowiązków służbowych oraz uniknięcia kosztów wynikających z organizacji szkolenia stacjonarnego,
 • przeprowadzania konsultacji ze wskazanym przez organizatora szkolenia specjalistą z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Zestaw zawiera:

 1. SZKOLENIE zawarte na płycie CD (alternatywnie wersja drukowana) z:
  • ankietą uczestnika szkolenia (do wypełnienia i odesłania przez uczestnika szkolenia),
  • testem egzaminacyjnym (do wypełnienia i odesłania przez uczestnika szkolenia),
 2. 3 instrukcje:
  • Instrukcja udzielania pierwszej pomocy,
  • Instrukcja apteczki pierwszej pomocy,
  • Instrukcja postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym.

         Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, spełniające założenia wynikające z przepisów prawa: znowelizowany Kodeks Pracy art. 209 (zmiany od 18 stycznia 2009 r.); ustawa z 21 Listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 1460 z 2008 r.); Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r., które nakłada na pracodawców obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą punkty pierwszej pomocy i apteczki, których obsługa może zostać powierzona tylko i wyłącznie pracownikom przeszkolonym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów na teście egzaminacyjnym.

Szkolenie koordynuje inż. Piotr Antos – instruktor ratownictwa pierwszej pomocy, główny specjalista ds. BHP i PPOŻ.

Koszt zestawu zawierającego szkolenie oraz wymagane instrukcje wynosi 590 zł

Aby zgłosić uczestnictwo
wystarczy zadzwonić:Oddział Rybnik

32 / 728 67 00

pierwsza-pomoc@gruburg.pl

 

Oddział Bielsko-Biała

33 / 486 32 00

1pomoc@gruburg.pl